Logo

Điều gì khiến Cambium WiFi và WiFi 6 khác biệt ?

Date

Wednesday, August 19, 2020

Time

02:00 PM Asia/Ho_Chi_Minh

convert to my timezone
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email,click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Presenter

Miss Lê Thị Thanh Hoà

Mình tên là Hoà, một cô gái Huế và tốt nghiệp Đại Học Huế. Mình có nickname là Helen Lee - người đã làm video giới thiệu về các sản phẩm của Cambium trên website. Mình cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này và được làm việc cùng với Mr. Richard Warren - Chuyên gia về Cisco Meraki, Cambium Networks.